அரபிக்கடல் அருகே குறைந்த காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக கூடும்

வங்க கடலில் உருவாகும் என எதிர்பார்க்ககப்பட்ட குறைந்த காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலை இப்பொழுது அரபிக்கடலில் உருவாக கூடிய நிலை.

குமரி கடல் அருகே நிலை கொண்டிருந்த மேல் அடுக்கு காற்று அழுத்த சுயற்சி தற்பொழுது கேரள கடல் அருகே சற்றே நகர்ந்து உள்ளது. இதன் காரணமாக இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக கூடும்.

இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்ய கூடும்.

Weather_map